Cách sử dụng lệnh ATO, ATC, MP, LO trên sàn chứng khoán hose

Tùy thuộc vào sàn chứng khoán và khung giờ giao dịch chứng khoán mà các lệnh giao dịch có thể khác nhau. Hiểu các loại lệnh khi giao dịch là các kiến thức tối thiểu bạn cần nắm vững để có thể “chơi” được chứng khoán.

3 lệnh ATO, ATC, PLO cũng là một trong những loại lệnh giao dịch quan trọng cho nhà đầu tư F0

Mục lục

1. Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa – ATO:

Là phiên giao dịch xác định mức giá mở cửa tại sàn HOSE. Phiên ATO diễn ra trong 15 phút bắt đầu từ 9h đến 9h15. Trong phiên, lệnh LO và lệnh ATO có hiệu lực khớp lệnh. Lệnh ATO sẽ được ưu tiên khớp trước so với lệnh LO. Chú ý: Lệnh đặt trong phiên này thì sẽ không hủy hay sửa lệnh được.

2. Phiên khớp lệnh liên tục:

Là phiên giao dịch dài nhất trong 1 ngày giao dịch, bắt đầu từ 9h đến 11h30 và từ 13h đến 14h30. Trong phiên này, lệnh LO và lệnh MP có hiệu lực khớp lệnh. Giá khớp lệnh được xác định trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

3. Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa – ATC:

Là phiên giao dịch xác định mức giá đóng cửa. Phiên này diễn ra trong 15 phút bắt đầu từ 14h30 đến 14h45. Trong phiên, có lệnh LO và lệnh ATC có hiệu lực khớp lệnh. Lệnh ATC sẽ được ưu tiên khớp trước so với lệnh LO. Chú ý: lệnh đặt trong phiên này thì sẽ không hủy hay sửa lệnh được.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LỆNH NÀY TRÊN SÀN HOSE LÀ GÌ?

Lệnh ATO (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa):

Lệnh chỉ có hiệu lực khớp lệnh trong phiên giao dịch ATO. Khi đặt lệnh này, bạn không cần nhập mức giá, chỉ cần nhập ATO và khối lượng cần mua/bán. Giá mở cửa là mức giá được thực hiện với khối lượng giao dịch lớn nhất tại thời điểm kết thúc phiên ATO.

 Lệnh ATC (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa):

Lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch ATC. Khi đặt lệnh này, bạn không cần nhập mức giá mà nhập ATC và nhập khối lượng cần mua/bán. Giá đóng cửa là mức giá được thực hiện với khối lượng giao dịch lớn nhất tại thời điểm kết thúc phiên ATC.

 Lệnh MP (lệnh thị trường):

Lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục. Khi đặt lệnh này, bạn không cần nhập mức giá, chỉ cần nhập MP và khối lượng cần mua/bán. Lệnh MP sẽ khớp tại mức giá tốt nhất ở phía đối ứng. Nghĩa là, khi bạn mua bằng lệnh MP, giá khớp là giá thấp nhất bên bán, khi bán bằng lệnh MP sẽ ưu tiên khớp tại giá mua cao nhất. Chính vì thế, mỗi khi thị trường có biến, lệnh MP sẽ được đẩy vào liên tục do tâm lý của nhà đầu tư, điều này khiến cho biên độ giao động của thị trường càng mạnh mẽ hơn.

 Lệnh LO (lệnh giới hạn):

Lệnh có hiệu lực xuyên suốt một ngày giao dịch. Khi đặt lệnh này, bạn sẽ nhập cả mức giá và khối lượng mua/bán. Đây là lệnh mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Giá khớp lệnh sẽ theo cung cầu của thị trường. Lệnh LO sẽ không được ưu tiên khớp trước so với lệnh ATO, ATC, MP.

Hãy tham gia nhóm Cộng đồng Đầu tư Chứng khoán để cùng trao đổi và học hỏi về chứng khoán nhé!