Các loại lệnh Mua và Bán cơ bản trên thị trường Chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có nhiều loại lệnh giao dịch được áp dụng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.


Dưới đây là một số loại lệnh giao dịch phổ biến, NĐT đọc để tham khảo và áp dụng:

1. Lệnh Mua/Bán Thường (LO – Limit Order)

Giải thích: Là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu với một mức giá cụ thể do nhà đầu tư đặt ra. Lệnh này chỉ được thực hiện khi thị trường có giá tương ứng hoặc tốt hơn.

2. Lệnh Mua/Bán Theo Thị Trường (MP – Market Price)

Giải thích: Là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu ngay lập tức với giá thị trường hiện hành, không cần quan tâm đến mức giá.

3. Lệnh Dừng (Stop Order)

Giải thích: Lệnh được thiết lập để mua hoặc bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu đạt đến một mức giá nhất định, được gọi là giá dừng. Loại lệnh này thường được sử dụng để hạn chế thua lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận.

4. Lệnh Giới Hạn Dừng (Stop Limit Order)

Giải thích: Kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn, lệnh này trở thành lệnh mua hoặc bán với một mức giá giới hạn khi giá cổ phiếu đạt hoặc vượt qua giá dừng.

5. Lệnh ATC (At The Close)

Giải thích: Lệnh được thực hiện vào cuối phiên giao dịch với giá đóng cửa của cổ phiếu.

6. Lệnh ATO (At The Opening)

Giải thích: Lệnh được thực hiện ngay tại thời điểm mở cửa thị trường với giá mở cửa của cổ phiếu.

7. Lệnh Iceberg (Lệnh Tảng Băng)

Giải thích: Là loại lệnh mà chỉ một phần của tổng lượng lệnh được hiển thị trên thị trường, trong khi phần còn lại được ẩn để tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

8. Lệnh FOK (Fill or Kill)

Giải thích: Lệnh yêu cầu phải được thực hiện ngay lập tức và hoàn toàn; nếu không, lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức.

9. Lệnh GTD (Good Till Date)

Giải thích: Là lệnh có hiệu lực cho đến một ngày nhất định, sau đó nếu không được thực hiện, lệnh sẽ tự động bị hủy.
– Các loại lệnh này giúp nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn trong việc thực hiện chiến lược đầu tư của mình, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán nếu chúng ta biết cách áp dụng phù hợp.
Tuy nhiên, có một số loại lệnh chủ yếu áp dụng cho NĐT chuyên nghiệp, theo sát thị trường, nên kg nhất thiết chúng ta phải thử áp dụng vào thực tế.
Thậm chí có nhiều NĐT dày dặn trên thị trường hiện nay vẫn chủ yếu áp dụng các lệnh mua bán thông thường, do nhu cầu & chiến lược đầu tư dài hạn của họ.

Tìm hiểu thêm về các thuật ngữ chuyên ngành chứng khoán
Tìm hiểu thêm về các loại thuật ngữ tài chính

Bình luận