Hướng dẫn Quyền mua Cổ phiếu tại VPS

Hiện tại, việc đăng ký quyền mua Cổ phiếu chưa thực hiện được trên App mà phải đăng ký trên phiên bản Web.

Ví dụ, Thực hiện quyền mua cổ phiếu LCG, các mã khác cũng tương tự.

Bước 1. Đăng nhập tài khoản trên website: https://smartone.vps.com.vn/Account/Login

Bước 2. Vào mục TIỆN ÍCH => Vào mục ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN

  • Kiểm tra các thông tin về quyền được mua
  • Số CK được mua
  • Số tiền phải nộp, giá mua

Bước 3: Chọn ĐĂNG KÝ (Màu xanh – Hình trên) để thưc hiện đăng ký quyền mua như sau:

Tại mục THÔNG TIN QUYỀN:

Điền số chứng khoán được mua
– Chọn tài khoản cắt tiền: Cổ phiếu LCG đang ở tài khoản đuôi nào thì chọn tiểu khoản tương ứng đuôi đó: Đuôi 1 (Tiền mặt), Đuôi 6 (Margin)
– Loại tiền cắt:
+ Tài khoản đuôi 1: “Cắt tiền thường”
+ Tài khoản đuôi 6: “Cắt tiền thường” hoặc “Cắt tiền EE (margin)”

=> Sau khi điền đầy đủ các thông tin thì ấn “ĐỒNG Ý” để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất đăng ký quyền mua thì Anh/Chị vào mục TRẠNG THÁI THỰC HIỆN QUYỀN MUA thuộc mục THÔNG
TIN QUYỀN
để kiểm tra lại :

Lưu ý

  • Thời gian thực hiện đăng ký quyền mua và ngày mua.
  • Trước khi thực hiện quyền thì Anh/Chị phải chuẩn bị đủ số tiền mua tương ứng với số quyền mua được nhận trong tài khoản VPS (Tiền mặt hoặc Margin).

Bình luận