Định giá cổ phiếu STB (HOSE) – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Mục lục

Kết Quả Kinh Doanh Quý III/2021

STB đã công bố kết quả hợp nhất cho 6 tháng đầu năm 2021 với TOI là 8,9 nghìn tỷ đồng (+ 19,4% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+ 69,5% YoY), lần lượt đạt 44,8% và 55,2% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi. LNST tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 12,4% YoY, (2) thu nhập từ phí thuần (pure NFI) tăng 25,0% YoY, (3) thu nhập khác tăng 194% YoY và (4) mức giảm 6,6% YoY trong chi phí dự phòng, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 5,9% YoY và (2) chi phí HĐKD (OPEX) tăng 12,5% YoY.

Luận điểm đầu tư

Định giá mục tiêu lên 34.100đ/CP

Giá mục tiêu cao hơn được hỗ trợ bởi (1) định giá cao hơn được tạo ra từ phương pháp vốn hóa thị trường trên tiền gửi do vốn hóa thị trường ngụ ý cao hơn đến từ sự gia tăng của các mã cổ phiếu ngân hàng trong rổ so sánh kể từ cuối tháng 3/2020 và (2) định giá cao hơn được tạo ra từ phương pháp P/B mục tiêu nhờ tổng LNST giai đoạn 2021-2022 tăng 3,1% trong khi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu từ 1,68 lần xuống 1,64 lần để điều chỉnh tăng vốn từ đợt bán cổ phiếu quỹ vào tháng 7/2021.

Mặc dù LNST 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn nhẹ so với dự báo, điều chỉnh giảm 6,3% dự báo LNST năm 2021 do (1) giảm 6,2% dự báo cho thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm từ giao dịch ngoại hối) và (2) tăng 7,5% dự báo cho chi phí dự phòng, chủ yếu do tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Những khoản này được bù đắp một phần nhờ thu nhập từ lãi (NII) dự kiến tăng 3,2% sau khi dự báo NIM tăng lên.

Trong khi đó, chúng tôi tăng dự báo tổng LNST tổng giai đoạn 2022-2025 thêm 2,9% chủ yếu do tính toán của chúng tôi cho thấy tốc độ hoàn nhập lãi dự thu trong 6 tháng đầu năm 2021 nhanh hơn kỳ vọng của chúng tôi, cho thấy gánh nặng cho các năm tiếp theo sẽ được giảm dần.

Khi duy trì giả định rằng (1) toàn bộ lãi dự thu tồn đọng sẽ được xử lý vào năm 2022, (2) toàn bộ số dư ròng VAMC sẽ được xử lý và trích lập dự phòng vào cuối năm 2022 và (3) dư nợ gốc từ việc bán quỹ đất Cần Đước sẽ được nhận vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi thay đổi giả định rằng quỹ đất Phong Phú sẽ được bán vào năm 2022 (so với trước đây là năm 2021).

Triển vọng phát triển

Trong 8T2021, tăng trưởng tín dụng đạt 7,4% YTD. Dự báo rằng thu nhập lãi thuần trong Q3/2021 sẽ giảm -2% QoQ. Tuy nhiên, Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ hồi phục trong Q4/2021 khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Kỳ vọng NIM sẽ giảm trong Q3/2021 do các ngân hàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống toàn ngành cải thiện kể từ đầu tháng 6.

Kỳ vọng thu nhập phí trong Q3/2021 sẽ tăng và đây sẽ là động lực chính giúp thúc đẩy lợi nhuận trong quý này. Chất lượng tài sản bị suy giảm nợ xấu được công bố có thể vẫn ở mức thấp, nhưng sẽ thận trọng hơn nếu các ngân hàng trích lập dự phòng ngay từ bây giờ nhằm hạn chế khả năng chất lượng tài sản bị suy giảm trong tương lai.

Góc độ kỹ thuật và Định giá cổ phiếu.

MÃ CPGIÁ MUAMỤC TIÊUCUTLOSS
STB27-2832-357%

Chú ý:

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư nếu có và chỉ xem định giá này là một nguồn tham khảo thêm.

Tham gia thảo luận trên nhóm tại đây: https://zalo.me/g/erfosz088

Nguồn Mirae asset

Cập nhật ngày 08/11/2021

Bình luận