Cách chuyển chứng khoán từ Out room sang in room tại VPS

Cách chuyển chứng khoán từ Out-room sang In-Room tại VPS để gia tăng sức mua cho tài khoản.

Mình đặt mua 1000cp VCG bằng lệnh Out-Room, để tăng sức mua cho tài khoản, nên mình chuyển về In-Room.

Cách thực hiện

Từ danh mục chứng khoán, tìm tab Chuyển khoản chứng khoán như hình sau:

Chuyển 1000 cổ phiếu VCG từ tài khoản đuôi 6 sang tài khoản đuôi 6 và từ Out-Room sang In-Room khối lượng 1000/1000, sau đó bấm vào dấu +

Tiếp theo click vào “Chuyển” để chuyển toàn bộ 1000 cổ phiếu VCG về In room.

Nhập mã PIN 6 số để xác nhận

Chuyển thành công sẽ được như hình sau.

Như vậy là bạn đã chuyển thành công chứng khoán từ Out-Room sang In-Room.

One thought on “Cách chuyển chứng khoán từ Out room sang in room tại VPS

  1. Pingback: Bảng so sánh các chỉ số tài chính của DN BĐS CN đến hết 2021 - HanoiStock

Bình luận