TOP 10 BANK CÓ NỢ XẤU CAO NHẤT NĂM 2021

TOP 10 Banks có khoản nợ xấu cao nhất và Bảng cơ cấu nợ xấu năm 2021. VPB, CTG, BID là 3 ngân hàng có khoản nợ xấu cao nhất từ 13-16k tỷ. Bảy ngân hàng còn lại trong TOP 10 có khoản nợ xấu từ 3k- 6k tỷ . VPBank dẫn đầu trong top 10 ngân hàng có nợ xấu nhiều nhất với hơn 15.8k, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Xem hình ảnh phía sau:

Bình luận