Thời gian và các lệnh giao dịch chứng khoán Việt Nam (3 sàn HOSE, HNX, Upcom)

Để tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt nam, Nhà đầu tư cần phải biết chính xác thời gian và các lệnh giao dịch chứng khoán cơ sở Việt nam.

Mục lục

Thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở Việt Nam (HOSE, HNX, Upcom)

Thị trường chứng khoán Việt Nam gồm 3 sàn HOSE, HNX, Upcom chỉ giao dịch trong ngày hành chính nhà nước từ thứ 2 – thứ 6, trừ lễ tết.

Nghĩa là:

  • Ngày cuối tuần: (gồm thứ 7, chủ nhật) Không giao dịch chứng khoán.
  • Ngày lễ tết: Không có giao dịch chứng khoán
  • Trường hợp hi hữu: gặp sự cố và theo quy định khẩn: không giao dịch .Ví dụ ngày 23/01/2018 sàn HOSE bị sự cố và bị sập sàn.

Hiện tại, 3 sàn HOSE, HNX, Upcom, và cả chứng khoán phái sinh về cơ bản thời gian trùng khớp hết, tuy nhiên cũng có 1 chút sai lệch nhưng không nhiều.

Điểm chung:

Chứng khoán cơ sở: (3 sàn HOSE, HNX, Upcom) – khi giao dịch thỏa thuận thì tối thiểu 20.000 cổ phiếu thì thời gian giao dịch sẽ từ 9h00 – 15h00.

Giờ nghỉ trưa: 11h30 – 13h00

Điểm riêng:

  • Thời gian giao dịch sàn HOSE: Từ 9h00 đến 14h45 (trừ giờ nghỉ trưa)
  • Thời gian giao dịch sàn HNX, Upcom: Từ 9h00 đến 15h00 (trừ giờ nghỉ trưa)
  • Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh: Từ 8h45 đến 14h45 (trừ giờ nghỉ trưa)

Xem chi tiết trên bảng sau

Thời gian giao dịch cách lệnh chứng khoán các sàn ở Việt Nam

Nhận xét:

  • Các sàn có giờ giấc giao dịch sai lệch nhau tối đa 15 phút.
  • Đều giao dịch trong khung giờ 9h00 đến 14h45 – Và nghỉ trưa từ 11h30 – 13h00

Nhưng chú ý: trong giờ giao dịch trên, theo quy định còn chia ra các phiên với các lệnh mua bán khác nhau.

Nhưng với NĐT cá nhân, bạn có thể thực hiện duy nhất lệnh LO vào bất cứ thời điểm nào trong giờ giao dịch. Lệnh LO là lệnh có thể xuyên suốt áp dụng trong thời gian giao dịch.

Lệnh LO là lệnh đặt mua/bán với 1 mức giá cố định.

Bạn đặt lệnh:

  • Mua cổ phiếu HPG (Tập đoàn Hòa Phát) với giá 50.000 đồng – Nó được gọi là lệnh LO
  • Bán cổ phiếu FPT với giá 98.000 đồng – Nó cũng được gọi là lệnh LO

Nên đối với NĐT cá nhân mới tham gia, bạn chưa hiểu kỹ về cách loại phiên hay các lệnh, thì cứ muốn mua bán với giá cố định nào thì bạn sẽ đặt giá đó – lệnh LO.

Các loại lệnh đặt trong giao dịch chứng khoán

Tùy thuộc vào sàn giao dịch và thời gian giao dịch, NĐT có thể sử dụng các loại lệnh khác nhau trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, có thể chia các loại lệnh thành 4 nhóm chính như sau:

1. Lệnh giới hạn

a. Lệnh giới hạn (LO) là gì?

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

b. Lệnh ATO/ATC là gì?

(*) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (Viết tắt ATO):

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

(*) Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (Viết tắt là ATC):

Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

(*) Ví dụ về lệnh ATO (ATC)

Sổ lệnh (Trong thời gian khớp lệnh định kỳ)

Cổ phiếu FPT, giá tham chiếu: 95. Lệnh vào hệ thống theo thứ tự A, B, C.

KL Đặt MuaGiá Đặt MuaGiá Đặt BánKL Đặt Bán
5,000 (C)96ATO (ATC)4,000 (B)
953,000 (A)

Kết quả khớp:

Giá khớp: 95

Khối lượng khớp: 6,000 trong đó (khớp giữa C – B: 4,000; khớp giữa C – A: 2,000).

Lệnh ATO (ATC) được ưu tiên trước so với lệnh giới hạn trong so khớp lệnh.

2. Nhóm lệnh thị trường

a. Lệnh thị trường MP là gì?

Lệnh thị trường (Viết tắt là MP – sàn HSX) Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.

b. Lệnh thị trường giới hạn MTL là gì?

Lệnh thị trường giới hạn (viết tắt là MTL – sàn HNX) có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX

c. Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy MOK là gì?

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (viết tắt là MOK – sàn HNX) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch sau khi nhập.

d. Lệnh thị trường khớp và hủy MAK là gì?

Lệnh thị trường khớp và hủy (viết tắt là MAK – sàn HNX) là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

3. Lệnh khớp lệnh sau giờ

Lệnh khớp lệnh sau giờ PLO là gì?

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO – sàn HNX) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Tổng kết

NĐT tham gia đầu tư chứng khoán cơ sở Việt nam cần phải nắm rõ thời gian và các lệnh giao dịch để tối đa lợi nhuận khi đầu tư.

Biết được, mã cổ phiếu của mình tham gia ở sàn nào? và thời gian giao dịch, các lệnh giao dịch, các qui định giao dịch như thế nào? đó mới chỉ là kiến thức cơ bản nhất để có thể tham gia vào đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm thảo luận thêm về chứng khoán có thể tham gia nhóm Zalo sau

Cách sử dụng lệnh ATO, ATC, MP, LO trên sàn chứng khoán hose

Bình luận