Hướng dẫn sử dụng lệnh OUT-ROOM

Gần đây các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán VPS, đang gặp phải tình trạng có Tiền/ Sức mua cũng không thể mua mã chứng khoán hết room.

Mục lục

Thực trạng

Toàn bộ lệnh mua chứng khoán của khách hàng trên tiểu khoản 6 & 3 đều bị kiểm tra Room
=> Khách hàng có tiền/sức mua cũng không thể mua mã chứng khoán hết room.

GIẢI PHÁP

 • Khách hàng có thể đặt lệnh mua đối với mã chứng khoán hết room bằng lệnh mua Out-room.
 • Chứng khoán mua bằng lệnh Out room được quản lý theo nguyên tắc tính tài sản và sức mua riêng.
 • Khách hàng có thể linh hoạt chuyển chứng khoán In Room và Out Room để phù hợp với nhu cầu sử dụng Room.

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ

Room: là số lượng chứng khoán tối đa (hạn mức) được vay hoặc làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Room được kiểm tra khi: (i) Đặt lệnh mua, (ii) Chuyển khoản chứng khoán.

Lênh Out-Room: Là lệnh được thiết kế để hỗ trợ khách hàng đặt mua chứng khoán đã hết Room trên tài khoản (3), (6). Lệnh Out-Room là lệnh yêu cầu ký quỹ 100% (Khách hàng có thể dùng sức mua EE – từ tiền mặt hoặc sức mua từ mã khác có sẵn trên tài khoản).

HỆ THỐNG TRIỂN KHAI

 • SmartOne App
 • SMO Web
 • Đặt lệnh trên bảng giá
 • BD cho TVĐT

CÁC BƯỚC ĐẶT LỆNH

 1. Khách hàng thực hiện Đặt lệnh mua và xác nhận lệnh chứng khoán như bình thường.
 2. Nếu mã chứng khoán hết room hệ thống sẽ trả thông báo “Giao dịch không thành công: Mã chứng khoán hết hạn mức vay (Room)”.
 3. Hệ thống gợi ý KH đặt lệnh mua Out-room, số lượng chứng khoán mua được tính sẵn lại theo yêu cầu về lệnh Out-Room ký quỹ 100%.
 4. Khách hàng có thể điều chỉnh giá và khối lượng của lệnh và ấn Xác nhận.
 5. Lệnh được ghi nhận và gửi vào hệ thống.

Cách đặt lệnh OUT-ROOM trên SMARTONE WEB

Cách đặt lệnh OUT-ROOM trên SMARTONE APP

Cách đặt lênh OUT-ROOM trên BẢNG GIÁ

Cách đặt lệnh OUT-ROOM trên BD

THEO DÕI SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN OUT-ROOM

Chứng khoán Out room vẫn được tính vào tài sản và tỷ lệ tài khoản của Quý khách như chứng khoán thông
thường. Tuy nhiên sẽ không được tính vào sức mua của tài khoản (do tỷ lệ ký quỹ là 100%).
Khách hàng: theo dõi tại màn hình danh mục chứng khoán trên SmartOne app, web (cho tài khoản 3 và 6).
Nhân viên TVĐT : theo dõi tại các màn hình F9-3, F9-2, F9-5, F5-3 trên hệ thống BD

CHUYỂN TRẠNG THÁI CHỨNG KHOÁN OUT-ROOM

 • Tích hợp cùng chức năng Chuyển khoản chứng khoản hiện tại trên SmartOne App/Web.
 • Cho phép chuyển chứng khoán Out Room sang chứng khoán In Room khi Room chứng khoán còn thừa để được tính sức mua và làm tài sản đảm bảo, hoặc ngược lại – chuyển chứng khoán In Room sang Out Room khi có nhu cầu.
 • Khách hàng có thể chuyển Trạng thái chứng khoán In – Out trên cùng một tiểu khoản hoặc giữa các tiểu khoản.

Xem trên file pdf

Bình luận